Firma Adı İletişim Konum
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kızılırmak Mahallesi 1443.Cadde No:5 Çukurambar / Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
İletişim: +90 294 200 0
Web: www.etimaden.gov.tr
Salon: 
Stant: 
Ürün Grupları
  • Gubreler Zirai ilaclar

14/06/1935 tarihli ve 2805 sayılı Kanunla; ülkemizin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve bankacılık işlemleri yapmak, bu konularda ticari teşekküller kurmak ve iştirak etmek üzere Etibank kurulmuştur. Kuruluş; 26/01/1998 tarihli ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, devletin genel maden politikası içinde ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını (hidrokarbon kaynaklar hariç) değerlendirmek ve ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak amacıyla; Eti Holding Anonim Şirketi adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Eti Holding A.Ş. Bakanlar Kurulunun 09/01/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı kararıyla; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Dünyadaki bor minerallerinin %73 ü ülkemizde bulunmaktadır. 2840 sayılı Kanunla bor tuzlarının aranması, işletilmesi ve pazarlanmasının Devlet eliyle yapılması sağlanmış bu görev Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Eti Maden; bor rezervlerinin en iyi şekilde değerlendirilip nihai ürüne dönüştürülerek müşteriye ulaşıncaya kadar süreçteki faaliyetlerinin her aşamasında ekonomiye katkı sağlamaktadır. Eti Maden; Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka da kurulu işletmeleriyle, yurt dışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle dünya bor sektörünün lideri, ülkemizin güçlü kuruluşudur.

Etidot-67 Borlu Gübre
ÜRÜN AÇIKLAMASI:

Ürün ile ilgili açıklama bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı marka bilgisi bulunmamaktadır.